LOGOSowa

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA

Pomagamy, kiedy obecne są:

  • wady artykulacyjne (wymowy),
  • zaburzenia miofunkcjonalne (np. oddech z rozchylonymi ustami, nieprawidłowości w zakresie pozycji spoczynkowej języka, połykania, początki nieprawidłowych warunków zgryzowych, trwające leczenie ortodontyczne),
  • opóźniony rozwój mowy,
  • nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym,
  • trudności z karmieniem albo rozszerzaniem diety, 
  • zaburzenia integracji sensorycznej (SI)
  • zaburzenia głosu.

Oferta

IMG_3592
Konsultacja logopedyczna dzieci
i niemowląt

200 zł/60 min

Diagnoza integracji sensorycznej (SI)

400 zł/3 spotkania
+ pisemna opinia

Terapia logopedyczna/
integracji sensorycznej

160 zł/50 min

DSC07022
Konsultacja neurologopedyczna/
miofunkcjonalna

250 zł/60 min

Terapia neurologopedyczna/
miofunkcjonalna

180 zł/50 min, 100 zł/30 min

Terapia oddechowa metodą Butejki

100 zł/30 min

W gabinecie można płacić gotówką, przelewem na telefon BLIK
i przelewem tradycyjnym.

Pierwsza wizyta

Bez względu na wiek osoby badanej, pierwsze spotkanie rozpoczyna się wywiadem.

Jeżeli rodzice przychodzą do gabinetu z dzieckiem, istotne będą informacje m.in. na temat przebiegu ciąży, porodu, kamieni milowych (kiedy pojawiły się: pierwszy uśmiech, podnoszenie główki, głużenie, pierwsze ząbki, chwytanie, gaworzenie, przewracanie się, siadanie, siadanie, raczkowanie, samodzielne stanie, chodzenie), czasu pojawienia się pierwszych słów, sposobów przyjmowania pokarmu przez dziecko, rozszerzania diety, przyjmowanych leków, przebytych chorób i infekcji, ulubionych zabaw i miejsc. 

Jeśli badanym jest osoba dorosła, na pewno zapytam o sen, nawyki żywieniowe, funkcjonowanie narządu żucia, preferencje żywieniowe i alergie pokarmowe. 
Do przeprowadzenia wnikliwej oceny potrzebne będą dokumenty dotyczące przebytych chorób lub hospitalizacji, wszelkiego rodzaju wyniki badań (słuchu, neuroobrazowania, konsultacji neurologicznych, psychologicznych, ortodontycznych, laryngologicznych, fizjoterapeutycznych).

Proszę zabrać coś do jedzenia
(np. marchewkę, migdały lub żelki), woda zawsze jest w gabinecie 🙂

Ocena przyjmowania pokarmów i napojów to bardzo ważny element diagnozy logopedycznej. Jeżeli badanym jest dziecko, bardzo pomocne będą nagrania wykonane w domu, podczas spożywania posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem buzi dziecka. 

Kolejny badany aspekt to budowa i sprawność narządów mowy (języka, wędzidełka języka, warg, wędzidełka warg, podniebienia twardego i miękkiego, policzków, żuchwy), artykulację głosek oraz występujące z nimi współruchy, zmiany napięcia mięśni twarzy, szyi, barków, funkcje prymarne (oddech, ssanie, żucie, połykanie, autostymulacje, autozabawy orofacjalne, mimika twarzy, parafunkcje), praksję oralną i praksję mowy, prozodię mowy (rytm, melodia, akcent), fonację (sposobu tworzenia głosu), odruchy pierwotne oraz inne potrzebne testy.

Po badaniu przedstawiam podsumowanie, zalecenia i plan działania.